STÖD & KOMPETENSCENTER GBG

EASAS Stöd och kompetenscenter kan erbjuda 6 kostnadsfria centerplatser. Syftet och målet med de kostnadsfria centerplatserna är att  erbjuda ett individanpassat stöd för individer med egen erfarenhet av kriminalitet eller en önskan och strävan att lämna en kriminell livsstil.

En centerplats är ett frivilligt samarbete mellan individen och en resursperson ifrån En annan sida av Sverige.

Det individanpassade stödet kan fokusera på olika saker och se olika ut beroende på hur personens situation och förutsättningar ser ut och vilket slags stöd personen är i behov av.

Man är delaktig i sin egen planering och samarbetet påbörjas alltid utifrån det perspektiv som individen anser mest angeläget och eller där behoven är störst.

En centerplats är inte platsbunden vilket betyder att samarbetet sker i den miljö och på de platser som vi tillsammans med personen bedömer vara mest effektiva. Arbetsgången och omfattningen är individuellt upplagd samt sker i personens takt och efter dennes nuvarande förmåga. En person kan ta del av en centerplats under en period av 3 månader med möjlighet till individuell förlängning. För att ta del av En annan sida av Sveriges centerplats behöver det först alltid ske ett eller flera personliga möten med personen.

Centerplats – Individanpassat stöd

Vid frågor om EASAS-Stöd & saker som berör kompetenscenters verksamhet

Nå vi enklast genom följande alternativ :

0739-44 63 64

Telefontider

09:00 – 16:00


Information och Rådgivning


Information och Rådgivningstjänsten har till syfte att vara en lättillgänglig resurs för alla som i någon form och omfattning berörs av kriminalitet och kan användas på olika sätt beroende på vem du är och vilken slags hjälp du söker. Här kan du få personlig rådgivning och vägledning, information om vårt arbetssätt och våra övriga tjänster samt hur du kan ta del av ett individanpassat stöd.

Våra tjänster

Utanför ordinarie telefontid, tala in ett röstmeddelande med namn & nummer så återkommer vi så fort vi kan.

En annan sida av Sverige (EASAS) har sedan 2014 ett samarbete med Göteborgs Stad. För de personer som är hemmahörande i Göteborg erbjuder EASAS ett antal av staden finansierade tjänster via vårt Stöd och kompetenscenter. Samarbetets syfte är främst att erbjuda ett snabbt, kostnadsfritt och anpassat stöd till individer med egen erfarenhet av kriminalitet eller med en önskan och strävan att lämna en kriminell livsstil. Förutom detta erbjuder vi även stöd och vägledning till anhöriga samt rådgivnig till kommunala och statliga verksamheter.

Om man inte är hemmahörande i Göteborg Stad är man ändå välkommen att höra av sig då vi även kan erbjuda individanpassat stöd för de med egen erfarenhet av kriminalitet eller med en önskan att lämna en kriminell livsstil under andra former. För mer information se under fliken ”Individanpassat stöd”.

STÖD & KOMPETENSCENTER GBG