Om oss

En annan sida av Sverige bedriver Stöd och kompetenscenter riktade till personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil.


OM OSS

Vi arbetar även brett och aktivt med kompetensutveckling och samverkan med olika samhällsaktörer för att möjliggöra nya etablerade synsätt och arbetsformer som bidrar till att fler skall vilja och kunna lämna en kriminell livsstil.

Ta del av utvärderingsrapporten.

Våran utvärderingsrapport är genomförd av

Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson och du kan du ladda ned genom att klicka HÄR