Hem

En Annan Sida Av Sverige AB (Svb) (est.2012) är ett brottsförebyggande och integrerande socialt företag med särskild vinstbegränsning och har som mål att genom individanpassade och myndighetsgemensamma insatser (åter)integrera människor i samhället.


Vi verkar för allas rätt till en ny chans i livet och vårt primära mål är att bidra till att fler ska vilja och kunna lämna en kriminell livsstil.


En annan sida av Sverige bedriver Stöd och kompetenscenter riktade till personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil. 


Vi arbetar även brett och aktivt med kompetensutveckling och samverkan med olika samhällsaktörer för att möjliggöra nya etablerade synsätt och arbetsformer som bidrar till att fler skall vilja och kunnalämna en kriminell livsstil.

VÅRA PARTNERS